Kako internet izkrivlja človeško moralo

Povzetek: Nova študija raziskuje vpliv interneta na človeško moralo in poudarja, kako se na spletu izkrivljajo razviti odzivi, kot sta sočutje in želja po kaznovanju. Stalni tok ekstremnih dražljajev na internetu povzroča utrujenost od sočutja, javno sramotenje in prikazovanje vrlin.

Do teh pojavov pride, ko je empatija preobremenjena, kazen pa se zlahka izreče v virtualnem okolju brez stroškov. Avtorji se zavzemajo za raziskave na področju boljše zasnove platform in večje preglednosti algoritmov.

Ključna dejstva:

  1. Internet povzroča utrujenost od sočutja, saj sočutje preobremenjuje s stalnimi novicami.
  2. Zaradi enostavnih in brezplačnih mehanizmov kaznovanja je javno sramotenje na spletu zelo razširjeno.
  3. Avtorji pozivajo k raziskavam o zasnovi platform, da bi ublažili negativne vplive.

Vir: NYU

Claire Robertson s sodelavci v članku Review raziskuje, kako človeška morala, ki se je razvila v majhnih osebnih skupinah, deluje na internetu z več kot petimi milijardami uporabnikov.

Avtorji trdijo, da razviti človeški odzivi, kot sta sočutje do žrtev in želja po kaznovanju kršiteljev, na spletu delujejo drugače.

Na internetu so uporabniki izpostavljeni velikim količinam ekstremnih moralno pomembnih dražljajev v obliki 24-urnih novic in namerno nezaslišanih vsebin iz včasih fizično oddaljenih krajev.

Avtorji menijo, da je izpostavljanje človeških možganov temu novemu moralno prenasičenemu okolju povzročilo utrujenost od sočutja, javno sramotenje, neučinkovito kolektivno delovanje in signaliziranje kreposti.

Utrujenost zaradi sočutja se pojavi, ker je sočutje drag kognitivni vir, ki ga zlahka preobremenijo zahteve po neprekinjenem obveščanju o trpljenju.

Javno sramotenje se pojavlja, ker internet omogoča, da se zelo veliko število ljudi zlahka prepusti univerzalni človeški želji po kaznovanju krivcev, ki naj bi bila prilagojena življenju v skupinah, vendar majhnih skupinah.

Ker je objava obsodbe skoraj brezplačna, postane vabljiv način za izkazovanje moralne kreposti in pripadnosti skupini.

Dejansko pomoč lahko v nekaterih primerih nadomestijo neplačljive oblike sočutja, kot je "všečkanje" ali "deljenje" objave, ki ne pomaga veliko, vendar daje ljudem občutek, da so izpolnili svoje moralne obveznosti.

Poleg tega se zaradi lažjega organiziranja prek spleta pojavljajo množična, a minljiva družbena gibanja s plitkimi koreninami in majhno trajnostjo.

Avtorji pozivajo k raziskavam o značilnostih zasnove platform, ki vzdržujejo pozornost ali vključenost, ne da bi povzročale negativne zunanje učinke za posameznike in družbo, ter k večjemu javnemu dostopu do algoritmov platform, da bi se raziskave lahko nadaljevale.

O tej novici o raziskavah na področju psihologije in morale

Avtor: Claire Robertson
Vir: NYU
Kontaktna oseba: Claire Robertson - NY

Izvirna raziskava: Odprti dostop.
"Morala v antropocenu: Izkrivljanje sočutja in kazni v spletnem svetu" Claire Robertson et al. PNAS Nexus


Povzetek

Morala v antropocenu: Izkrivljanje sočutja in kazni v spletnem svetu

Čeprav se je večina človeške morale razvila v okolju življenja v majhnih skupinah, internet v sodobnem času uporablja skoraj 6 milijard ljudi.

Trdimo, da je tehnološka preobrazba ustvarila povsem nov ekosistem, ki se pogosto ne ujema z našimi razvitimi prilagoditvami za socialno življenje.

Razpravljamo o tem, kako razvite odzive na moralne prekrške, kot sta sočutje do žrtev prekrškov in kaznovanje prekrškarjev, motita dve glavni značilnosti spletnega okolja.

Prvič, lestvica interneta nas izpostavlja nenaravno veliki količini ekstremnih moralnih vsebin, kar povzroča utrujenost od sočutja in povečuje javno sramotenje.

Drugič, fizični in psihološki razdalja med moralnimi akterji na spletu lahko privede do neučinkovitega kolektivnega delovanja in signaliziranja vrlin.

Razpravljamo o praktičnih posledicah teh neskladij in predlagamo smeri za prihodnje raziskave morale v dobi interneta.

sl_SI